Covid Semafor Slovensko

Slovensko Covid-19 Mapa: Kam sa dá ísť?

Aktuálne sa cestovatelia stretávajú s obrovským problémom, kam sa vôbec dá cestovať. Preto sme sa rozhodli, že pre vás spracujeme prehľadnú mapu a Covid semafor pre Slovensko, kde sa dozviete kam a či vôbec sa dá vyraziť. A ako teda vyzerá Covid-19 Mapa pre Slovensko?

Krajiny sú rozdelené na 4 farby:

 • Zelená – cestovanie obojsmerne bez obmedzení (tu aktuálne nie je ani jedna krajina)
 • Žltá – Možná návšteva pri splnení určitých podmienok (zvyčajne povinná registrácia, PCR test…)
 • Oranžová – je možné navštíviť zo Slovenskej republiky za účelom turizmu (má to však výraznejšie obmedzenia – zvyčajne sa vyžaduje karanténa)
 • Červená – nie je možné navštíviť zo Slovenskej republiky za účelom turizmu

Naša mapa slúži ako pomôcka pri plánovaní ciest. Pred cestou odporúčame pozrieť si aktuálne informácie na stránke Ministerstva zahraničných vecí a jednotlivých krajín, do ktorých plánujete cestovať.

Hlavne pri oranžových a žltých krajinách si treba dôsledne pozrieť podmienky vstupu. Všetky oranžové a žlté krajiny v našej mape sa dajú za určitých podmienok navštíviť. Niekde je to bez obmedzení, niekde stačí PCR test, niekde je potrebné absolvovať karanténu alebo iné špecifické podmienky.

Pravidlá sa neustále menia a nie je v našich silách aktualizovať mapu každý deň. Cieľom je držať ju čo najaktuálnejšiu (Aktualizácia bude prebiehať raz týždenne).

Posledná aktualizácia 24.01. 2020

Údaje v mape čerpajú z oficiálnych stránok jednotlivých krajín a zo stránky MZV SR.

Covid semafor Slovensko: Mapa kam sa dá cestovať!

Slovensko: Covid Semafor

Obľúbené krajiny

Česko

Občania SR majú povinnosť pred vstupom vyplniť príjazdový formulár a absolvovať PCR test alebo podstúpiť karanténu, pokiaľ sa na nich nevzťahuje niektorá z výnimiek. Do negatívneho výsledku ohláseného príslušnej hygienickej stanici (najneskôr do 7 dni) však nie je možné sa voľne pohybovať po území ČR.

Cudzinci môžu do ČR pricestovať iba v nevyhnutných prípadoch a to:

 • cesty do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti (vrátane pendlerov)
 • nevyhnutné cesty za rodinou
 • cesty k lekárovi

Od 27. decembra 2020  platí v  ČR  5. stupeň protiepidemiologického systému PES – supermarkety a malé obchody môžu predávať len nevyhnutný tovar, Zatvorené sú reštaurácie, hotely, penzióny, ďalšie ubytovacie zariadenia, vnútorné športoviská, plavárne, wellness a pod. Platí zákaz predaja alkoholu na verejnosti. Na jednom mieste sa môžu zhromažďovať maximálne 2 osoby, platí zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 5.00 h.

Dominikánska republika

Cestujúci nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny COVID-19 test. Na letiskách cestujúci podstupujú rýchly test náhodným výberom. Cestujúci so symptómami alebo s pozitívnym výsledkom testu náhodným výberom sú premiestnení do určených zariadení. Po príchode do krajiny nie je povinná karanténa. Pre vstup do krajiny je potrebné si zakúpiť turistickú kartu.

Od 1. januára 2021 je povinnosť vyplniť pri vstupe do krajiny a pri odchode z krajiny online formulár, ktorý nájdete tu.

Francúzsko

Do Francúzska môžu s platnosťou od 15. júna 2020 vstupovať občania Slovenskej republiky bez preukázania sa negatívnym testom na COVID-19 a bez povinnosti absolvovať karanténu.

Od 15. decembra 2020 je možné pohybovať sa po území Francúzska bez potvrdenia a bez obmedzenia vzdialenosti či času. V krajine bol zavedený zákaz vychádzania od 20.00 do 06.00. V prípade nutnosti pohybu na verejnosti v nočných hodinách, platí povinnosť vyplniť formulár na webovej stránke Ministerstva vnútra Francúzska a vyznačiť dôvod.

Od 2. januára 2021 platí zákaz vychádzania od 18.00 do 6.00 v najviac postihnutých východných departmentoch Francúzska – Ardennes, l’Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Haut-Rhin, Vosges, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort, Allier, Ardèche, Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes. 

S platnosťou od polnoci 24. januára 2021 môžu občania Slovenskej republiky vstupovať do Francúzska len s negatívnym PCR testom na COVID-19, nie starším ako 72 hodín (lehota sa počíta od vystavenia výsledku testu). 

Holandsko

Od 29. decembra 2020 polnoci platí povinnosť pre všetkých cestujúcich vrátane občanov EÚ/Schengenu, po príchode do Holandska z tzv. rizikových krajín (aj po príchode zo SR) pri využití leteckej prepravy, pri ceste vlakom, autobusom alebo loďou, predložiť potvrdenie o negatívnom RT-PCR teste na COVID-19 nie staršie ako 72 hodín pri vstupe do krajiny.

Predloženie potvrdenia o vykonanom negatívnom RT-PCR teste na COVID-19 nenahrádza dôrazne odporúčanú 10-dňovú karanténu a podstúpenie testu na COVID-19 v prípade príznakov ochorenia po príchode do krajiny.

Holandská vláda zaviedla od 15. decembra 2020 predbežne do 19. januára 2021 obmedzenie pohybu. 

Maďarsko

Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom.

Dôležitá výnimka: Občan SR môže pricestovať na Letisko Ferencza Liszta s cieľom tranzitu, respektíve odtiaľ odcestovať domov. Podmienkou takejto cesty je, aby potvrdil svoj cieľ tranzitnej cesty (letenkou), respektíve môžu využívať len tranzitné trasy uvedené na stránke polície. Povinnosťou  je opustiť maďarské územie do 24 hodín. Rodinní príslušníci alebo známi nemôžu pricestovať s tým cieľom, aby na letisko priviezli alebo z letiska odviezli cestujúcich.

Maledivy

Cestujúci musia mať lekárske osvedčenie s negatívnym výsledkom testu na koronavírus nie starší ako 96 hodín pred odletom prvého letu. Cestujúci, ktorí tranzitovali viac ako 24 hodín musia test opakovať.

Pred príletom je povinná online registrácia a vyplnenie formuláru „Vyhlásenie o zdraví cestujúcich.“ Formulár nájdete tu.

Mexiko

Pri vstupe cudzinca na územie Mexika sa aktuálne nevyžaduje preukázať negatívny test na COVID-19 a nevyžaduje sa povinná karanténa.  

Nemecko

Celé územie Slovenskej republiky je Nemeckom zaradené medzi rizikové oblasti z hľadiska výskytu infekcie COVID-19.
 Osoby prichádzajúce do Nemecka z rizikových štátov/oblastí, v ktorých sa zdržiavali posledných 10 dní, sú povinné prihlásiť sa pred cestou  prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

Cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí/štátov musia ísť do 10-dňovej karantény. Príslušný nemecký úrad zdravia môže počas 10 dní po pricestovaní vyžiadať od cestujúceho predloženie negatívneho testu na COVID-19 alebo môže cestujúceho vyzvať na vykonanie testu. Karanténa môže byť predčasne ukončená ak sa cestujúci dá otestovať najskôr však piaty deň po príchode do Nemecka a predloží negatívny výsledok testu na COVID-19. 

Poľsko

V Poľsku je zavedená národná karanténa. Jej súčasťou je zavedenie 10-dňovej karantény pri vjazde do Poľska prostriedkom hromadnej dopravy (lietadlom, vlakom, autobusom, taxi). Občania Poľska, občania členských krajín EÚ, EHS a Švajčiarska, ktorí prekročia poľské hranice tvoriace vonkajšiu hranicu EÚ/Schengenu (vrátane vnútorných hraníc s SR a ČR), už nebudú môcť využívať výnimku z karantény.

Od 28. decembra 2020 do 17. januára 2021 je v Poľsku zavedená tzv. národná karanténa, v rámci ktorej platí obmedzený pohyb osôb a prevádzok v krajine

Počas tohto obdobia sú:

 • zavreté hotely, lyžiarske svahy a nákupné centrá (okrem potravín, drogérií, lekární a niektorých typov málo navštevovaných prevádzok);
 • zakázané spoločenské a športové podujatia, diskotéky, večierky, svadby a stretnutia viac ako 5 osôb;
 • zavreté aquaparky, bazény, fitness kluby, posilňovne;

Portugalsko

Pri vstupe do Portugalska sa nevyžaduje karanténa ani preukázanie negatívneho testu na COVID-19.

Pri vstupe a výstupe do/z kontinentálneho Portugalska letecky alebo námornou dopravou sa v súvislosti s prijatým núdzovým stavom od 11. novembra 2020 bude možné okrem merania teploty stretnúť i s testovaním na ochorenia COVID-19, podmieňujúcim umožnenie vstupu alebo výstupu do/z Portugalska. Prijaté opatrenie neznamená povinnosť predloženia negatívneho testu pri vstupe alebo výstupe z Portugalska.

Pre Madeiru a Azorské ostrovy platia samostatné opatrenia.

Madeira

 • predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín. Cestujúci môže po predložení negatívneho výsledku opustiť letisko a pokračovať vo svojom pobyte,
 • cestujúci realizuje test na letisku po príchode, s odhadovaným maximálnym obdobím 1 hodiny na ukončenie základného procesu odberu biologických vzoriek. Po odbere sa cestujúci môže presunúť do rezervovaného ubytovacieho zariadenia, kde je povinný dodržiavať pravidlá sociálnej vzdialenosti a používať osobné ochranné prostriedky (rúška). Výsledok testu sa cestujúcemu oznámi spravidla do 12 hodín.
 • cestujúci predloží potvrdenie o prekonaní COVID-19 počas obdobia 90 dní pred cestou na Madeiru,
 • cestujúci predloží potvrdenie o absolvovaní očkovania na COVID-19. 

Všetci cestujúci sú povinní zaregistrovať sa a vyplniť elektronický formulár 12 až 48 hodín pred cestovaním. Formulár nájdete tu: Registrácia pred cestou na Madeiru

Azorské ostrovy

Od 7. januára 2021 je prílet na Azory možný len s negatívnym RT-PCR testom na ochorenie COVID-19 urobeným max 72 hodín pred príletom, stačí predložiť v digitálnej forme alebo predložením potvrdenia o prekonaní COVID-19 počas obdobia 90 dní pred cestou na Azory.

72 hodín pred odletom na Azorské ostrovy cestujúci elektronicky vyplní a odošle formulár regionálneho zdravotníckeho úradu.

Formulár regionálneho zdravotníckeho úradu

Po vyplnení formulára cestujúci dostane kód, ktorý po prílete na letisku predloží zamestnancom zdravotníckeho úradu. Po prílete je cestujúci povinný vyplniť a podpísať tlačivo, v ktorom sa zaviaže podľa vlastného rozhodnutia k splneniu nasledujúcich podmienok:

 • predloženie potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, nie staršie ako 72 hodín. Potvrdenie musí obsahovať identifikáciu pasažiera, identifikáciu laboratória, kde bol test vykonaný, dátum realizácie testu, podpis osoby zodpovednej za vykonanie testu a negatívny výsledok. V prípade pobytu trvajúcom sedem alebo viac dní je cestujúci povinný v 6. deň počítajúc od dátumu skríningového testu na ochorenie COVID-19 kontaktovať zdravotný úrad v mieste pobytu na Azorských ostrovoch a vykonať nový skríningový test;
 • alebo predloženie potvrdenia o prekonaní COVID-19 počas obdobia 90 dní pred vstupom na Azory.

Rakúsko

Vzhľadom na aktuálne nepriaznivý vývoj pandemickej situácie COVID-19 v Českej Republike a na Slovensku pristupuje Rakúsko od 9. januára 2021 k sprísneniu kontrol na svojich hraničných priechodoch s týmito susednými krajinami. Prekračovať hranicu bude možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch pričom je možné dočasné uzatvorenie malých lokálnych priechodov.

Aktuálne v Rakúsku platí povinnosť 10-dňovej karantény pre cestujúcich, vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane Slovenska.

Povinnú karanténu možno predčasne ukončiť najskôr piaty deň po vstupe do Rakúska na základe preukázania sa negatívnym COVID-19 testom (PCR-testom alebo aj antigénnym testom).

Naďalej je aj po 19. decembri 2020 možná obojstranná preprava zo SR na letisko, príp. odvoz pasažierov z letiska Flughafen Wien Schwechat, resp. aj na / z viedenskej Hlavnej stanice (Hauptbahnhof Wien), ale len vtedy, ak cestujúci, resp. ich doprovod hneď po dovoze/odvoze opustí územie Rakúska bez zbytočných nevyhnutných zastávok. Odporúča sa však na rodinného príslušníka čakať v aute, čo najrýchlejšie opustiť letisko/stanicu a mať určite pri sebe (kópie) letenky alebo iného cestovného dokladu. 

Prehlásenie o tranzite nájdete tu.

Doteraz platné opatrenia sú rozšírené o povinnosť elektronickej registrácie osôb, ktoré vstupujú na územie Rakúska. Pri registrácii je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, dátum vstupu, dátum odchodu, krajina, z ktorej občan cestuje, pobyt počas posledných 10 dní pred vstupom, kontaktné údaje, lekárske potvrdenie.

Registračný formulár v nemčine: Pre-Travel-Clearance Online-Formular (Deutsch)

Registračný formulár v angličtine: Pre-Travel-Clearance Online-Formular (Englisch)
 Vygenerované potvrdenie o odoslaní elektronickej registrácie musí predložiť občan pri kontrole. Po 28 dňoch sú potvrdenia a formuláre orgánmi nenávratne vymazané.

Spojené arabské emiráty

Vstup do emirátu Dubaj je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu vytlačeným negatívnym RT-PCR testom (v anglickom jazyku) nie starším ako 96 hodín. Preukázať sa negatívnym testom je povinnosť už pred odletom, v opačnom prípade nebude umožnený check-in.

Po prílete na letisko je potrebné vyplniť tlačivo o zdravotnom stave a stiahnuť si povinnú aplikáciu. Tlačivo a informácie o stiahnutí aplikácie budú k dispozícií ako v lietadle, tak i po pristáti pred pasovou kontrolou. Po prílete budú občania SR podrobení opätovnému RT-PCR testu na letisku. Do oznámenia o výsledku testu je povinnosť ostať bez možnosti voľného pohybu na mieste pobytu, ktoré je uvedené v príslušnom tlačive.

Vstup do emirátu Abú Dhabí je povolený pre osoby, ktoré sa preukážu vytlačeným negatívnym RT-PCR testom (v anglickom jazyku) nie starším ako 96 hodín. Preukázať sa negatívnym testom je povinnosť už pred odletom v opačnom prípade nebude umožnený check-in.

Po prílete budú občania SR podrobení opätovnému RT-PCR testu na letisku. Po prílete do emirátu Abú Dhabí je povinnosť absolvovať 10-dňovú karanténu, ktorá bude kontrolovaná prostredníctvom monitorovacieho náramku a stiahnuť si monitorovaciu aplikáciu. Zároveň platí povinnosť podrobiť sa na 8. deň po príchode opätovnému RT-PCR testu. 

Spojené kráľovstvo

Cestujúci prichádzajúci zo Slovenska do Spojeného kráľovstva sú povinní absolvovať 10-dňovú samoizoláciu. V prípade, že pricestujú do krajiny na kratšie obdobie, sú povinní celý tento čas zotrvať v samoizolácii, dovolený je iba presun z/na letisko.

Od 15. decembra 2020 majú cestujúci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva možnosť dať sa otestovať na COVID-19 v súkromných laboratóriách a skrátiť si tak dĺžku povinnej samoizolácie. 

Vláda Spojeného kráľovstva oznámila 8. januára 2021 povinnosť pre občanov prichádzajúcich z  krajín ktoré nie sú uvedené na zozname tzv. bezpečných krajín – povinnosť preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín ešte pred začiatkom ich cesty s platnosťou od budúceho týždňa.

Táto povinnosť bude platiť pre všetky medzinárodné cesty. I napriek negatívnemu testu, cestujúci budú aj naďalej podliehať povinnej 10-dňovej samoizolácii, s možnosťou skrátenia samoizolácie po 5 dňoch.

Zároveň platí povinnosť pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva registrovať sa online a vyplniť tzv. passenger locator form.

Registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.

Spojené štáty americké

Osoby, ktoré sa fyzicky nachádzali v Schengenskom priestore, Írsku, Spojenom kráľovstve, Brazílii, Číne alebo Iráne počas 14 dní pred plánovaným vstupom na územie USA, nebudú môcť vstúpiť do USA. Toto opatrenie sa týka aj osôb, ktoré pri nadväzujúcich letoch prestupujú v medzinárodných tranzitných zónach letísk v krajinách Schengenského priestoru, Írsku a Spojenom kráľovstve.

Zákaz cestovať do USA sa vzťahuje aj na využívanie medzinárodných tranzitných zón letísk v USA (prestupy v USA napr. pri letoch do Mexika, Dominikánskej republiky, Kuba, Karibik) – tranzit na letiskách USA nie je možný.

Španielsko

Pre vstup do krajiny cez kontrolované vstupy (letecky, loďou) je požadovaný PCR test (RT-PCR) alebo TMA test (Amplificación Mediada por Transcripción), resp. test založený na molekulárnej technike. Test nemôže byť starší viac ako 72 hodín od jeho absolvovania.

Pri cestovaní turistov zo Slovenska na Kanárske ostrovy, predovšetkým na ostrov Tenerife, je potrebné byť v kontakte so svojím ubytovacím zariadením. Pre opatrenia proti šíreniu COVID 19 na Tenerife je navyše obmedzené aj cestovanie medzi týmto a ďalšími ostrovmi. Od 18. decembra 2020 musia mať aj tí, ktorí chcú vycestovať na Kanárske ostrovy v rámci inej časti Španielska (pevniny), test na COVID-19 s negatívnym výsledkom, nie viac ako 72 hodín pred ich príchodom na ostrovy.

Pri vstupe do krajiny letecky alebo po mori je rovnako vyžadovaný vyplnený sanitárny formulár – osobitne pre každú vstupujúcu osobu. Elektronický formulár nájdete tu. Po zaslaní formulára získate tzv. zdravotný QR kód, ktorý budete spolu s testom prezentovať počas kontroly, aby ste mohli pokračovať v ceste.

Taliansko

Pre vstup do Talianska platí od 21. decembra 2020 do 6. januára 2021 pre osoby cestujúce zo zahraničia (vrátane krajín EÚ a teda aj SR) z kategórie štátov C povinnosť samoizolácie t.j. karanténa, okrem výnimiek, (so zdravotným dohľadom príslušného zdravotníckeho strediska) na dobu 14 dní.

Ustanovenia o povinnej karanténe a výnimkách sa vzťahujú aj na obdobie po 6. janurári 2021: do 15. januára 2021 v prípadoch, ak bude chcieť vstúpiť do Talianska osoba, ktorá bola v krajinách kategórie C v období od 21. decembra 2020 do 6. januára 2021 jeden alebo viac dní resp. tranzitovala v krajine uvedenej v kategórii C (minimálne jeden deň).

Po príchode platí povinnosť registrácie na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria do google zadajte „ASL dipartimento prevenzione a miesto pobytu„).

Formulár pre vstup do Talianska nájdete tu.

Každý kto pricestuje do krajiny a počas pobytu zistí, že bol v kontakte s nakazenou osobou na COVID-19, resp. sám bude vykazovať príznaky, musí absolvovať test a následne povinnú karanténu po dobu 10-14 dní v ubytovacom zariadení, ktoré si musí individuálne hradiť.

Tanzánia (Zanzibar)

Tanzánijská vláda zrušila podmienku absolvovania povinnej 14-dňovej karantény ako aj povinnosť preukázať sa negatívnym testom COVID-19 po príchode.

Všetci cestujúci sú po príchode podrobení meraniu telesnej teploty. Osoby, vykazujúce príznaky ochorenia COVID-19, budú podrobené podrobnejšiemu skríningu, tanzánijské úrady môžu vyžadovať absolvovanie testu COVID-19, ďalej môže byť nariadená 14-dňová karanténa.

Všetci cestujúci musia po príchode do krajiny imigračným úradníkom predložiť vyplnený zdravotný formulár tzv. Health Surveillance From.

Slovensko: Covid Semafor
Slovensko: Covid Semafor

Viac tipov o cestovaní, fotoblogy a cestopisy zo Slovenska, ale aj zahraničia, nájdete na našom blogu Cestuj za menej i na sociálnych sieťach instagram a facebook.

Vidíme sa na letisku!